عافیت باشه

عکسایی بعد از حموم رفتن گل پسر


تاریخ : 05 مهر 1394 - 22:05 | توسط : محبوبه | بازدید : 611 | موضوع : وبلاگ | نظر بدهید

مقایسه

 

اینارو باهم مقایسه کنیم معلوم میشه که بزرگتر شدی پسرکم


تاریخ : 05 مهر 1394 - 21:53 | توسط : محبوبه | بازدید : 406 | موضوع : وبلاگ | نظر بدهید

اولین باری که باهم رفتیم عروسی

اولین باری که باهم رفتیم عروسی

اینجا اولین دفعه ای بود که میرفتیم عروسی وشماهم بیست روزت بود
تاریخ : 05 مهر 1394 - 21:26 | توسط : محبوبه | بازدید : 436 | موضوع : فتو بلاگ | یک نظر

اولین باری که رفتی حموم

اولین باری که رفتی حموم

ماشالله توحموم ساکت بودی واروم واز صدای اب خوشت میومد
تاریخ : 05 مهر 1394 - 21:16 | توسط : محبوبه | بازدید : 486 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

اولین باری که اومدی خونه

اولین باری که اومدی خونه

اینجا اولین دفعه ای بود که اومدی خونمون وگوسفند حقیقه تو جلو قدمای نازت ذبح کردیم
خیلی خوشگل بود
تاریخ : 05 مهر 1394 - 21:14 | توسط : محبوبه | بازدید : 316 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

اولین دیدار با حاج بابا

اولین دیدار با حاج بابا

اینجا برا اولین بار رفتی بغل بابای بابایی
وایشونم اذون واقامه رو تو گوش شما تلاوت کردن
تاریخ : 05 مهر 1394 - 21:12 | توسط : محبوبه | بازدید : 390 | موضوع : فتو بلاگ | یک نظر

اولین باری که با بابایی مهربون دیدار داشتی

اولین باری که با بابایی مهربون دیدار داشتی


تاریخ : 05 مهر 1394 - 21:11 | توسط : محبوبه | بازدید : 556 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

توی رویا

توی رویا

گاهی هم تو خواب این جوری میکنی
وگاهی هم قشنگ با صدای بلند میخندی وقهقهه میزنی الهی فدات بشم
این عکسو چون زود برداشتم تار افتاد خخخخخ
تاریخ : 05 مهر 1394 - 18:28 | توسط : محبوبه | بازدید : 294 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

دخمل مامان

دخمل مامان

خخخخخخخ اینجا منو وخاله مرضیه ات تو رومثل دخترا کردیم واین قد قربون صدقه ات رفتیم وخندیدیم که پسر خانم شدی
تاریخ : 05 مهر 1394 - 18:24 | توسط : محبوبه | بازدید : 333 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید