دمرشدن عشقم


تاریخ : 13 مهر 1394 - 23:55 | توسط : محبوبه | بازدید : 699 | موضوع : وبلاگ | 3 نظر

وروجک

این عکسا برا روز قبل ختنه تو گل پسره


تاریخ : 11 مهر 1394 - 19:00 | توسط : محبوبه | بازدید : 560 | موضوع : وبلاگ | یک نظر

مقایسه دوم


تاریخ : 05 مهر 1394 - 23:18 | توسط : محبوبه | بازدید : 578 | موضوع : وبلاگ | یک نظر

عافیت باشه

عکسایی بعد از حموم رفتن گل پسر


تاریخ : 05 مهر 1394 - 22:05 | توسط : محبوبه | بازدید : 612 | موضوع : وبلاگ | نظر بدهید

مقایسه

 

اینارو باهم مقایسه کنیم معلوم میشه که بزرگتر شدی پسرکم


تاریخ : 05 مهر 1394 - 21:53 | توسط : محبوبه | بازدید : 406 | موضوع : وبلاگ | نظر بدهید

اولین باری که باهم رفتیم عروسی

اولین باری که باهم رفتیم عروسی

اینجا اولین دفعه ای بود که میرفتیم عروسی وشماهم بیست روزت بود
تاریخ : 05 مهر 1394 - 21:26 | توسط : محبوبه | بازدید : 436 | موضوع : فتو بلاگ | یک نظر

اولین باری که رفتی حموم

اولین باری که رفتی حموم

ماشالله توحموم ساکت بودی واروم واز صدای اب خوشت میومد
تاریخ : 05 مهر 1394 - 21:16 | توسط : محبوبه | بازدید : 486 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

اولین باری که اومدی خونه

اولین باری که اومدی خونه

اینجا اولین دفعه ای بود که اومدی خونمون وگوسفند حقیقه تو جلو قدمای نازت ذبح کردیم
خیلی خوشگل بود
تاریخ : 05 مهر 1394 - 21:14 | توسط : محبوبه | بازدید : 316 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

اولین دیدار با حاج بابا

اولین دیدار با حاج بابا

اینجا برا اولین بار رفتی بغل بابای بابایی
وایشونم اذون واقامه رو تو گوش شما تلاوت کردن
تاریخ : 05 مهر 1394 - 21:12 | توسط : محبوبه | بازدید : 390 | موضوع : فتو بلاگ | یک نظر